Нели Добрева Нели Добрева Главен счетоводител

Ползване на полагаем платен годишен отпуск след майчинствоЗдравейте, имаме следния случай във фирмата:

Наша служителка беше в отпуск по майчинство за отглеждане на две деца, родени едно след друго. Преди изтичане на майчинството за второто дете, тя се връща на работа.

Какво се случва с натрупания платен годишен отпуск, който тя има от 2009, 2010, 2011 и за 2012 год.? През 2013 год. тя губи ли полагаемия платен годишен отпуск за 2010 г. или не ?

Благодаря предварително за отговора!
Весели празници на целия екип!Отговори

  • Според чл.176, ал.4 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Според чл.176а, ал.2 от КТ когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Причината за отлагане на отпуска е, че работничката е била в отпуск по майчинстово. От момента на завръщане на работа на работничката започват да текат двете години, след които отпуска ще отпадне по давност, ако не се използва. Ако работничката сега се връща на работа, то тя не губи правото си на платен годишен отпуск за старите години, но в рамките на две години след завръщането си на работа трябва да го използва. Иначе ще го изгуби по давност. За целта щом се върне на работа трябва да се направи грофик за ползване на отпуска и да се включи към графика на останалите работници във фирмата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->