Denitsa Mihaylova Denitsa Mihaylova Счетоводител

Заем от съдружник в ООДЗдравейте,

При отпускане на заем от съдружник в ООД, може ли той да бъде безлихвен заем? В капитала на дружеството участвам двама съдружника, като от 2008 година има отпуснати такива заеми, оформени с договори. Начислявана е лихва, която е минимална и не е обвързана с никакви индекси или законни лихви. Начислените лихви са изплатени, и съответно са подадени и декларации за доходите на ФЛ. Но тъй като към края на 2012 г, в касата не достигат средства, се налага отпускане на допълнителен заем, та въпросът ми е нужно ли е да се договори лихва, и в какъв размер трябва да бъде тя? И тъй като няма средства за изплащане на лихвата, възможно ли е чрез парична вноска да се отрази като увеличение на резервите или капитала, така че да не се начисляват и "изплащат" лихви?Отговори

 • Здравейте,

  Според чл. 16 на ЗКПО получаването на заеми с нива на лихвените проценти, които значително се отличават от пазарните, е отклонение от данъчно облагане. При една евентуална ревизия на дружеството има голяма вероятност такива сделки със съдружниците да попаднат под тази класификация и да бъдат начислени данъчни задължения върху пазарните лихвени нива или да бъдат наложени други санкции.

  В случаите, в които дружеството има нужда от допълнителни средства за дейността си, в чл. 134 от Търговския закон е предвиден редът, по който може да бъде взето решение за внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Много Ви благодаря г-н Баталов! В тази връзка искам да попитам още нещо - в случай че тези парични средства, отпуснати от съдружниците бъдат оформени чрез протокол от общото събрание като допълнителни средства за дейността си, то следва ли лихвата, която трябва да се уговори да бъде пазарна? Има ли възможност първият заем от 2008 г да бъде отписан през 2013 г.?

  Още веднъж изразявам своите благодарности към Вас!
  Поздрави!
 • Здравейте,

  За допълнителните парични вноски от съдружниците в ООД може да бъде договорено да се изплаща лихва, но това не е задължително изискване на Търговския закон. Дори и да бъде договорена по-ниска от пазарната лихва или изобщо да няма такава, това няма да се третира като отклонение от данъчно облагане. Важно е решението на Общото събрание на дружеството да бъде документирано надлежно и в него да са записани размерът на вноските и другите договорени условия по вноските – срок и ред за връщане и лихва (ако има такава). Препоръчително е също така при евентуална последваща проверка да можете да представите чрез счетоводни справки доказателства, че състоянието на дружеството налага внасянето на допълнителни средства от съдружниците.

  Относно отписването на задължения по заеми, чиято давност изтича, по реда на чл. 46 от ЗКПО дружеството е длъжно да посочи сумата на отписаното задължение в увеличение на финансовия си резултат за 2013 г. Казаното в предходното изречение не е валидно, ако отписаното задължение се отрази счетоводно като приход , тъй като ефектът отново е увеличение на финансовия резултат и съответно на дължимия корпоративен данък.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодарна съм за Вашият отговор, г-н Баталов! Помогнахте ми много, за да взема решения, които не бих взела без Вашето съдействие!

  Още веднъж благодаря,
  успешна 2013!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->