Маслина Христова Маслина Христова Потребител

Коригиране на грешно заведена фактураИздаваме проформа фактура. Собственика на фирмата обаче пропуска да отбележи това (че е проформа). Получателя на фактурата я декларира в м.09 като нормална фактура, а ние сега виждаме грешката си и я деклрираме в м.11.

Можем ли да коригираме грешката си и да избегнем санкциите?

Благодаря предварително за това, че помагате на хората, които тепърва се учат! :):):)Отговори

 • Здравейте,

  Когато при начисляването, регистрирането или отчитането на ДДС са допуснати грешки, се налага данните за дължимия данък от съответното данъчно задължено лице да бъдат коригирани. Нормативно определеният ред за коригиране на погрешни данни, посочени в отчетните регистри и в справките декларации по ДДС на лицата, регистрирани за целите на облагането, може да бъде разделен условно за:

  - коригиране на данни, извършени поради промени в данъчните основи на доставките или поради прекратяване или разваляне на доставки, за които са издадени данъчни документи (чл.115 и чл.117, ал.4 от закона);
  - -коригиране на погрешно съставени данъчни документи - фактури или известия към фактури, и отразяване на новите данни в отчетните регистри (чл.116 от закона); и
  - корекции на допуснати грешки в подадени декларации по чл.125, ал.1 и ал.2 от закона, вследствие отразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри на данъчно задължените лица (чл.126 от закона). коригиране.
  Действията, които следва да бъдат извършени, за да се коригират допуснати грешки при начисляването, документирането и отчитането на данъка, са посочени в няколко разпоредби на действащия ЗДДС. В зависимост от вида на грешката и момента, в който се извършва промяната на съответните данни, корекцията й може да бъде извършена от самото данъчно задължено лице или от органите по приходите.
  Служебната корекция е действие, което се прилага при коригиране на грешки по реда на чл.126 от закона. Тя се извършва в случаите, при които грешките, довели до необходимост от корекции на данните, отчетени в справките-декларации на данъчните субекти, са установени след изтичане на срока за подаване на декларациите. В случаите, когато грешките са открити преди този срок, лицата ги коригират като подадат отново декларация по чл.125, ал.1 и ал.2 и отчетни регистри чл.124 (чл.126, ал.2 от закона).
  В случаите, когато грешката се дължи на неправилно отразяване в отчетните регистри на документи, същата се коригира по инициатива на лицето чрез писмено уведомяване на компетентния орган по приходите в съответната ТД на НАП, който следва да предприеме действия за промяна на задълженията на лицето за съответния данъчен период.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->