Miroslava Georgieva Miroslava Georgieva Потребител

Допълнителен отпуск за ненормиран работен денАко не бъде постигнато съгласие между работодателя и синдикалните организации относно длъжностите, за които да бъде установен ненормиран работен ден (и съответно допълнителен отпуск), има ли право работодателят да издаде заповед, съгласно чл.139а, ал. 3 от КТ?Отговори

  • Здравейте,

    Работодателят е длъжен да се консултира с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите в предприятието. Това консултиране обаче не го задължава да иска тяхното съгласие за въвеждане на ненормирания работен ден.
    Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 2 КТ). От законовата разпоредба следва, че работниците и служителите, за длъжностите на които работодателят е установил ненормиран работен ден, при необходимост са длъжни и след изтичането на редовното работно време да изпълняват трудовите си задължения. Следователно, този режим на работа се установява от работодателя, тъй като той най-добре познава особеностите на труда и необходимостта той да бъде полаган и след изтичането на нормалната продължителност на работния ден.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->