Евелин Бабаджанов Евелин Бабаджанов Потребител

Обезщетение при съкращение на щатаОсвободен съм от работа на 19.10.2012 след изтичане на предизвестието. Имах право на парично обезщетение в размер на 1 брутна заплата.

Въпросът ми на коя база се определя размера на обезщетението?Отговори

  • Обезщетението, което работодателят ви ви дължи е в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Ако в този срок сте постъпили на работа с по-ниско трудово възнаграждение, то вие имате право на разликата за същия срок. Върху това обезщетение се дължат осигуровки и данък. Вие ще получите чистата сума, след приспадане на дължимите осигуровки и данъци.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->