Daniela Nenova Daniela Nenova Потребител

Обезщетение след прекратяване на трудов договор без предизвестиеОсвободена съм по чл.325 ал.1 т.3 от Кодекса на труда. Полага ли ми се някакво обезщетение, и ако е да - в какъв размер ще е то?Отговори

  • 4 месеца/ 7,20 лв на ден
  • Това е за обезщетение от борсата.
    По отношение на въпроса за предизвестието...Когато трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т.1. няма законово изискване за предизвестие и срок за такова – „без която и да е от страните да дължи предизвестие“, съответно в такъв случай претендирането на обезщетение за неизпълнено задължение за предизвестие или неспазено предизвестие съгласно чл. 220, ал. 1 и 2 е незаконосъобразно.
  • При прекратяване на договора по чл.325, ал.1, т.3 /с изтичане на уговорения срок/ работодателят не ви дължи нито предизвестие, нито обезщетение. Вашият договор е бил срочен, с ясно определен краен срок и сега когато крайния срок е настъпил, вие нямате право на обезщетение от работодателя ви. По отношение на бюрото по труда имате право на обезщетение от тях. Срокът и сумата, която ще получавате зависи от годините трудов стаж, които имате и от сумите, върху които сте били осигурявани. В седем дневен срок трябва да се регистрирате като безработна в бюрото по труда и след като им предоставите необходимите документи те ще ви издадат решение, където ще бъде описано колко време имате право на обезщетение и в какъв размер.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->