Алекс Колева Алекс Колева Потребител

Третиране на премия на управител (по ДУК)При вземане на решение за изплащане на премия на управител за постигнати резултати (например 20 000 лв.), как се третира този доход - задължително ли се разпределя по месеци, ако не - осигуровки само до сумата от 2 000 лв. ли се дължат (еднократно)?

Признава ли се за разход тази премия?

Декларира ли се премията от физическото лице в ГДД?Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като не става твърде ясно дали вашият въпрос се отнася до случаите, в които имаме назначен управител на трудов договор или по договор за управление и контрол, ще отговоря паралелно и за двете хипотези.

  Включването на премия за постигнати резултати, над договореното възнаграждение с управителя, следва да се отнася за определен период от време, през който лицето е показало по-добро представяне. В този ред на мисли ако например през месец декември бъде включено допълнително възнаграждение от 20 000лв. за постигнати резултати от управлението през 2012г., то осигурителят ще има ангажимент да подаде коригираща информация за предходните 11 месеца и да се довнесат полагаемите осигурителни вноски за разликата от договореното основно възнаграждение до максималният осигурителен праг (за 2013 г. той е 2200 лв.). Ако постиженията касаят само текущия месец, то няма да се коригира подадена информация или да се внасят допълнителни осигуровки за предишни месеци. Разглежданият случай е валиден както за управител на трудов договор, така и по договор за управление и контрол.

  Въпросът Ви за третирането на разхода за премията според ЗКПО ще има някои нюанси, съобразно вида на сключеният договор:
  - Когато управителят е назначен по договор за управление и контрол, разходът за премията ще бъде признат в годината на изплащането на възнаграждението.
  - Когато управителят е назначен на трудов договор разходът за премията също ще бъде признат в годината на изплащането на дохода. Това третиране не се отнася за основното трудово възнаграждение по договора, както и в случаите на определени със закон допълнителни трудови възнаграждения, различни от бонуси. За тези два случая разходът ще бъде признат в годината на счетоводното му начисляване.

  Когато физическото лице е получавало доходи само от трудови договори и договори за управление и контрол, тогава то няма да има ангажимент да подава данъчна декларация по ЗДДФЛ, където да декларира допълнително тези свои извънредни доходи.

  Всичко добро!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->