Задай въпрос тук
Павлина Касева Павлина Касева Потребител

Подаване на Декларация по чл.201 от ЗКПОЕООД изплаща дивидент на управителя. ЕООД внася данъка. ЕООД подава ли декларация по чл.201 или отразява изплатения дивидент само в справката за изплатени доходи по чл.74?

Съответно управителя на ЕООД, като физическо лице включва ли дохода от дивидент в декларация по чл.50 ЗДФЛ и какъв документ прилага към декларация по чл.50 от ЗДФЛ?Отговори

  • Доходите от дивиденти от българки дружества не се включват в личната данъчна декларация по ЗДДФЛ. От 2013 г. удържаният данък се включва в новата комбинирана декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Отразява се и в справката по чл. 74 от ЗДДФЛ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->