Zanka Pavlova Zanka Pavlova Потребител

Прекратяване на ТД по чл.327Работодателят ми решил, че няма нужда от счетоводител и в края на работния ден ми нареди да не идвам повече на работа, а да ползвам остатъка от отпуска. Не пожела да подпише молба, нито пък пусна заповед. Тъй като и преди е прилагал номера с двете самоотлъчки, още на другия ден го уведомих писмено, че прекратявам договора си по чл.327 ал.1 т.2 и т.3 (освен, че имам забавена заплата, постоянно ме товари с несвойствени задължения - работя като счетоводител и в трите му фирми, а имам договор само с една. Освен това изпълнявам функциите на зав. ЛС, деловодител, лесовъд, тех.ръководител, без заповед). Вече седми ден не попълва и не ми връща трудовата книжка.

Междувременно счетоводната програма с която работех вече е отворена и в нея ежедневно се правят нови записвания и променят стари. При това положение може ли работодателят да ми иска обяснения за евентуални пропуски и грешки, които може да са изфабрикувани и по негово нареждане? И как да го задължа да ми върне трудовата книжка, тъй като пропускам срока за регистрация в БТ?Отговори

  • Здравейте,

    Задържането на трудовата книжка от работодателя е незаконно. Същата се съхранява от работника или служителя, който я предоставя на работодателя си при поискване от негова страна. Работодателя
  • прави вписването и връща трудовата книжа незабавно.

    Можете да потърсите помощ от ИА Главна инспекция по труда.

    справка: чл. 350 от Кодекса на труда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->