stanislava ivanova stanislava ivanova Потребител

Имуществена отговорностГ-н Костов работи по трудово правоотношение в предприятие „Х” ООД на срочен трудов договор със клауза за изпитване на длъжността „счетоводител”. На 15.11.2012 г. при влизане в работното си помещение г-н Костов забелязал, че служебната каса не е заключена и от нея липсват 5 000 лева, но същият не си спомня дали при напускане на помещението предишния ден я е заключил. В същата стая работят още двама служители, които заемат същата длъжност „счетоводител”, но са на безсрочни трудови договори.


Отговаря ли г-н Костов имуществено за претърпените от работодателя му вреди? При утвърдителен отговор, моля посочете основанието и процедурата за ангажиране на отговорността му, както и дали считате, че това е пълна или ограничена имуществена отговорност.Отговори

  • Здравейте,

    Работника или служителя отговаря имуществено съобразно правилата на КТ за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Когато става въпрос за отчетническа дейност - при липса - работника или служителя отговаря в пълен размер заедно със законните лихви. Липсата обаче е доста различна от останалите вреди, залегнали в КТ. При нея неизбежно се предполага вината на отчетника. Това е така тъй като липсата на парични или материални ценности в касата е на практика липса на отчетност. С констатирането на липсата обаче на отчетника се възлага да докаже, че не е извършил вредата или ако я е извършил да докаже, че не е извършена виновно. В случай, че отчетника или друго лице, могат да докажат, че липсата се дължи на действие на трети лица (кражба) или непреодолими събития и др, тя вече няма да има квалификация на липса. Тогава естествено ще отпадне и основанието за орговорност.
    Разбира се не може да се каже категорично дали г-н Костов е отговорен за липсата преди да се съберат достатъчно доказателства по случая.
    Във всички случаи обаче отговорността, стига да бъде доказана, ще бъде в пълен размер.

    Справка: Глава 10-та Раздел 1 чл. 203, чл. 207 и др. от Кодекса на труда
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->