nataliq aleksandrova nataliq aleksandrova prodavach-konsultant

Обезщетение за безработица след съкращаванеПо кой член трябва да ме съкратят за да мога да отида на борсата и да вземам обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца.

  За да получите обезщетението в размера посочен в предходния абзац правоотношенията трябва да са прекратени по Ваша вина. Конкретно основание може да е чл. 328 от Кодекса на труда.

  В случай, че лицето, чиито правоотношения са прекратени по негово желание или с негово съгласие, или поради виновното му поведение на основание, то получава минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (7.20лв.) за срок от 4 месеца. Точните основания в тази ситуация са чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.

  Виж чл. 54а, ал. 1, чл. 54б, ал.1, чл. 54б, ал. 3 и ал. 4 от КСО и чл. 325-330 от КТ.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->