Виктория Петрова Виктория Петрова администратор

Заверка на осигурителна книжка



Здравейте,

през месец септември и октомври 2012 г. работих по граждански договор за извършване на определена услуга. Освен този договор работя и по трудов договор - 8 часа.

1. Трябва ли да ми се завери в НОИ осигурителната книжка за осиг. доход и стаж по гражданския договор за м.септември и октомври 2012 г. /вече имам издавана осигурителна книжка за граждански договори през 2005 г./ или от м.януари 2009 г. е отпаднало това задължение за заверка на осиг.книжка.

Чета противоречиви мнения по този въпрос.

2. Ако от 2009 г. не се заверява осиг. книжка, трябва ли да изисквам от възложителя някакви документи, удостоверяващи осиг.доход и стаж по гражданския договор от 2012 г./УП-3, УП-2???/



Отговори

 • За работа по граждански договор не е нужносигурителна книжка и съответно нейна заверка. Но ще искате от възложителя СИС, защото другата година ще ви трябва за пред НАП. УП 2 се издава за доходи само на работещи по трудов договор.
 • Здравейте,


  Не е неоходимо да заверявате осигурителната си книжка за получение суми по граждански договори.
  За получените суми по граждански договори се издава Сметка за изплатени суми, която надявам се са ви издали. След като сте работили по граждански договор имате задължение да подадете Годишна данъчна декларация по чл.50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица. Срока за подаване на декларацията е до 30 Април.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->