СИБИЛ КОНСУЛТ ООД СИБИЛ КОНСУЛТ ООД

Възстановяване на депозит в бройСъгласно Договор за отдаване на автомобил под наем, през 2008 г.получихме депозит, който е сумата, която наемателят плаща като гаранция за съвестно използване на автомобила. В Договора е цитирано, че Наемателят получава своя депозит след връщането на автомобила. Сумата е над 15 000 лв. Възстановяваме сумите в брой, при наличие на такива в касата на дружеството. В нарушение ли сме на Закона за ограничаване на плащанията в брой - "ЗОПБ"?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност равна на или надвишаваща 15 000 лв. Изключения от това правило са:

  1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
  2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
  3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
  4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
  5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
  6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.


  Считам че вашия случай не попада в споменатите изключения.

  Поздрави,
  Стоян
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗОПБ

-->