Lidiq Ilieva Lidiq Ilieva Потребител

При пенсиониране трябва ли да се подаде Молба за напусканеЗдравейте, имам въпрос към Вас.

Имам 12 години стаж в това предприятие и съм на безсрочен трудов договор. На 12.11 придобивам право на пенсия по възраст и осигурителен стаж, но ще съм на работа до 12.12.

Трябва ли да подам молба за напускане по взаимно съгласие и ако е така по кой член от Кодекса на труда? Притесненията са ми, че няма да ми се изплати обезщетението в размер на 6 брутни заплати.Отговори

  • Здравейте,

    Вече не е задължително трудовият договор да се прекратява при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да се пенсионират и без трудовото им право-отношение да бъде прекратено. В тази връзка беше направена и промяна в Кодекса на труда, с която промяна отпадна основанието за прекратяване поради придобиване право на пенсия за ОСВ.
    В момента, когато придобилото право на пенсия лице, желае да прекрати договора си то може да го направи на някое от другите основания от КТ например - чл. 326 от КТ при спазване на срока за предизвестие.
    Що се отнася до обезщетението, което работодателят дължи на лицето, придобило право на пенсия за ОСВ, то не зависи от основанието за прекратяване на трудовия договор.
  • С промяната на т.10 от ал.(1) на чл. 328 на КТ отпадна като основание за прекратяване на ТД "Придобиването на правото за пенсия..." Чл. 94 на КСО обаче не разрешава да се получи пенсия без прекъсване на осигуряването, освен за определени категории лица/не е пояснено във въпроса/. Така, че подайте си молба за напускане. Обезщетението Ви е дължимо,независимо от основанието,на което е прекратено трудовото Ви правоотношение.
  • Здравейте, наш служител желае да се пенсионира като се възползва от правото за пенсиониране една година преди датата. Желае също да бъде прекратен трудовият договор. И в този случай ли му се дължи това обезщетение?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->