Албена Георгиева Албена Георгиева Потребител

Давност по ЗМДТЗдравейте,

Наследник съм на недвижим имот, който е дарен на майка ми от баба ми и дядо ми през 1997г. Майка ми не е подала декларация за придобиване на имота и тя почина. Мога ли да подам молба до кмета на общината за отпадане на задължения по давност и за какъв период от време?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  След смъртта на Вашата майка Вие попадате в кръга на лицата, имащи качеството на наследници по закон, и получаващи имуществото на починалия по силата на общо универсално правоприемство, при което цялата съвкупност от права и задължения на починалия преминава върху наследниците по силата на закона. Наследниците имат право да приемат или да се откажат от наследството.

  В Закона за местните данъци и такси е установено задължение не за прехвърляне на имущества, а за подаване на декларация от наследниците на починало лице, които получават по наследство облагаеми имущества. Декларациите за придобити имоти се подават в 6-месечен срок от откриване на наследството (т.е. от смъртта на наследодателя) за всеки имот поотделно в общината по местонахождение на имота. В данъчните партиди на недвижимите имоти не могат да фигурират като данъчнозадължени лица, които са починали.

  Наследниците по права линия и преживелият съпруг не подават декларация за облагане с данък върху наследствата, тъй като не са данъчнозадължени лица.

  По подробни разяснения на Вашите права и задължения, регламентирани в Закона за местните данъци и такси, следва да получите в общината по местонахождение на имотите.

  аргументи: чл.31(2) и чл.32 от ЗМДТ.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->