Красен Тодоров Красен Тодоров товарач

Заплащане на извънреден трудРаботя от година и 6-7 месеца и полагаме извънреден труд, който не ни се заплаща. Имахме уговорка с работодателя да си вземаме извънредните часове в по-слабите дни на седмицата, но вече няма такива и от доста време вече не знам колко са се натрупали.

Имам ли право да изискам от работодателя да ми бъдат изплатени тези часове, които не сме успели да си вземем и дали за напред ще мога да изискам да ми бъдат заплащани в даденият месец?Отговори

 • Здравейте,

  Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:
  1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
  2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
  3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
  4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
  5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
  6. за извършване на усилена сезонна работа.

  Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
  Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
  1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
  2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
  3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

  Извънредния труд се заплаща с увеличение по реда на Кодекса на труда както следва:
  1. 50 на сто - за работа през работните дни;
  2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
  3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

  Извънредният труд се вписва в специална книга, водена от работодателя, и се отчита пред Инспекцията по труда всяко полугодие.

  Внимание - При работа на Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), отработените в повече дни или часове се компенсират с по-голяма почивка, в рамките на периода на отчитане на времето. Когато обаче в края на периода на отчитане отработените в повече дни или часове не са компенсирани е налице извънреден труд, който следва да бъде заплатен в края на периода на отчитане на работното време.

  Във всички случаи на полагане на извънреден труд имате право да получите увеличено възнаграждение за него. В зависимост от избрания метод на отчитане на времето обаче, не е задължително той да бъде заплащан в месеца, през който е положен.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->