ivailo spasov ivailo spasov Потребител

Изчисляване на полагаем отпуск при два трудови договора при един работодателРаботя при един и същ работодател на два трудови договора - единият е за 8-часов работен ден на длъжност "домакин", а другият е за 4-часов работен ден на длъжност "барман". И двата договора са сключени през декември 2011 г.

Моля да ми отговорите какъв размер платен отпуск ми се полага за 2012 г.

Може ли работодателят ми да ми определи работно време от 08. ч. до 20 ч. (12-часов работен ден) от понеделник до петък , с почивни дни събота и неделя?

Отговори

  • Здравейте,

    Относно отпуска - По всеки от трудовите договори имате право на най-малко 20 работни дни за една календарна година. По основния трудов договор 20 раб. дни по 8 часа и по допълнителния договор 20 раб. дни по 4 часа.
    ВНИМАНИЕ - При работа по две или повече право-отношения, ползването на платения годишен отпуск става едновременно по всички право-отношения.

    Относно работното време - При работа по основно трудово право-отношение и по договор за допълнителен труд, със съгласието на работника или служителя работната седмица може да бъде по-голяма от 48 часа. Важно е в този случай да се спазва междудневната и седмичната почивки, които съответно са 12 часа и 48 часа. Работата при повече от 48 часа седмично се разрешава само с писменото съгласие на работника или служителя за период не по-дълъг от 4 месеца.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->