Мария Манушева Мария Манушева мл.специалист

Договор по ПМС 66Здравейте,

Работя с договор по ПМС 66 към общината вече трета година. В момента съм бременна и искам да си взема болничен, дали ще е проблем? Договора ми изтича на 31.12.2012 г. Има ли вероятност да ми бъде подновен за другата година? А ако не, имам ли право да ида на Бюрото по труда и какво ще стане с майчинството ми за в бъдеще?

Много благодаря, ако може да ми отговорите!Отговори

  • Здравейте,

    В чл. 1, ал. 1 от ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации е предвидено, че в тези организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала.
    По реда на посоченото постановление лицата се приемат на работа по трудов договор, сключен по реда и изискванията на Кодекса на труда. Следователно трудовият договор с лицето може да бъде сключен за неопределено време.
    Практиката обаче показва, че договорите по ПМС 66 обикновено се сключват като срочни трудови договори и следва да се прекратяват при изтичане на уговорения срок.
    При прекратяване на трудовото ви правоотношение ще имате право да се запишете в бюро по труда и ще имате право на обезщетение за безработица. Дали това ще се отрази на майчинството моля да се обърнете към Националния осигурителен институт!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->