Anton Karamfilov Anton Karamfilov Потребител

Санкции при неплащане на трудово възнагражданиеАко работодетел не е плащал трудово възнаграждение 2 или повече месеца, при оведомяване на Инспекция по труда какви биха били последствията за него или работника, ако има такива? И може ли работодателят да бъде задължен да изплати дължимата сума на работниците си?Отговори

 • Здравейте,

  Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.
  Контролните органи на инспекцията по труда, по своя инициатива могат да прилагат следните принудителни административни мерки:
  - да дават задължителни предписания на работодателите, предприятията ползватели, органите по назначаването и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство.

  За нарушения на трудовото законодателство се налагат следните видове административни наказания:
  1. глоба - на физическите лица;
  2. имуществена санкция - на юридическите лица и за едноличните търговци

  Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->