николай кехайов николай кехайов преподавател

Обезщетение за безработица при действащ граждански договорСъкратен съм от рбота и имам право на парично обещетение в размер на 12 месеца.

Мога ли да сключа граждански договор в размер но 30 часа лекторски месечно и да представя документи в НОИ за парично обещетение?Отговори

 • Здравейте,

  Обезщетението за безработица се спира при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително обществено осигуряване включително и граждански договор.
 • Как да тълкуваме чл.4 ал.1 т.1
  от Държавно обществено осигуряване /дял първи/
  • 07 Nov 2012 15:08
  • (Потребител)
  • 0
  Може да се получава обезщетение за безработица и да се работи по граждански договор само при едно условие - ако не възниква задължение за осигуряване по този договор. Тоест, ако получавате възнаграждение по полания труд без трудово правоотношение равно или под една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, и ако не сте осиг урени на друго основание през съответния месец (чл.4, ал.3, т.5 от КСО).
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->