Vasselina V Vasselina V Потребител

Право на обезщетение за безработицаЗдравейте,

Имам регистрирано ЕООД, което упражнява малка по обем дейност в сферата на услугите и подава годишна декларация за облагане на доходите.

Същевременно съм наета по трудово правоотношение с друго дружество, по което се осигурявам върху максималния осигурителен доход за всички осигурителни случаи и поради тази причина не плащам никакви осигуровки (дори като съдружник в/у 420 лв.) през ЕООД-то, на което съм собственик.

Въпросът ми е - При прекратяване на трудовото ми правоотношение бих ли имала право на обезщетение за безработица в размер съобразно трудовия ми стаж и осигурителен доход?

Имам около 20 год. трудов стаж, последните 6 год. непрекъснат, върху максимален осигурителен доход и не съм получавала обезщетение за безработица. Наясно съм, че при различните основания за прекратяване на трудовото правоотношение имам право на различно по срок и размер обезщетение.

Това, което ме притеснява в случая е регистрираното ЕООД на мое име, на което съм и управител по регистрация в ТР. Би ли могъл този факт да е основание за отказ за изплащане на обезщетение?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.

  Лицата упражняващи трудова дейност по договори за управление и контрол на търговски дружества, както и лицата упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества са включени в чл. 4 на КСО.

  По тази причина считам, че: В случай, че се осигурявате през булстат на регистрираното дружество по един от посочените случаи, няма да имате право на обезщетение за безработица.
 • Въпреки, че темата е старичка, бих искал да се включа в обсъждането й.
  Моят случай е аналогичен. Работя в търговско дружество на трудов договор (повече от 3 години) и съм осигуряван върху максималния осигурителен размер пред целия престой на работа. Поради тази причина не съм подал декларация за самоосигуряващо се лице за доосигуряване като собственик на ЕООД, както е споделила и госпожата по-горе.
  Същевременно, съм едноличен собственик на капитала на ЕООД, което започна дейност 2012 г. и има съвсем малки приходи (само за 3 месеца на 2012 год.). Подал съм данъчна декларация и всички необходими документи в НАП, НСИ и Агенция по вписванията. В учредителнията акт на ЕООД-то съм вписан като собственик на капитала и управител. Не съм се самоназначавал на Договор за управление и други форми за извършване на трудова дейност.
  Поради съмнения от моя страна относно бъдещата ми работа по трудов договор, се интересувам също от поставения казус. Имам ли право на обезщетение при уволнение в този случай?
  Към г-н Димитров: Цитатът "както и лицата упражняващи трудова дейност като собственици...", означава ли, че ако съм вписан като управител в учредителния акт ме прави автоматично собственик упражняващ трудова дейност?
  Мерси предварително!
  Поздрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->