ЕЛИЗАБЕТ МЛАДЕНОВА ЕЛИЗАБЕТ МЛАДЕНОВА Потребител

Какви документи издава фирмата при пенсиониране на служителПредстой пенсиониране на лице във фирмата ни, което навършва необходимата възраст и стаж на 22.09.2012г.

- Какви документи трябва да му се издадат?
- С каква дата трябва да са?
- Какви обезщетения му се дължат
- В случай че желае да продължи да упражнява работата си във фирмата, от коя дата мога да го назнача отново?Отговори

  • Здравейте,

    От началото на 2012 година отпадна изискването за прекратяване на правоотношението при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работник или служител, който е придобил право на пенсия за ОСВ може да упражни правото си без да прекратява трудовото си правоотношение.
    Документите са УП2, евентуално УП3, УП1.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->