ОУ "Св. Климент Охридски" ОУ "Св. Климент Охридски"

Изисквания за длъжност главен счетоводител



Може ли длъжност Главен счетоводител да се заема от лице дисциплинарно уволнено от предишен работодател като главен счетоводител и с висше образование Застрахователно дело?



Отговори

  • Здравейте,

    Не става ясно, за какво е било дисциплинарно уволнено лицето.
    За разлика от другите дисциплинарни наказания, дисциплинарното уволнение е най-тежкото наказание и то не може да бъде заличено, освен по съдебен ред при признаване на уволнението за незаконно.
    По отношение на образованието - Зависи от определените изисквания за заемане на длъжността в длъжностната характеристика.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->