Nikolay Tsvetkov Nikolay Tsvetkov Инженер

Трудов договор с отлагателно условиеВъзможно ли е сключване на Трудов договор с отлагателно условие, да влиза в сила след спечелване на търг? Ако е възможно обяснете ми моля кога се регистрира този договор в НОИ. Ако резултата от търга се проточи, а ТД се регистрират до три дни какво правим?

В тръжните документи трябва да има сключен предварително ТД с отлагателно условие. Това условие се вмъква в договора или има определен член от КД, който трябва да цитирам?Отговори

  • Здравейте,

    При сключване на Трудов договор се уведомява НАП в три-дневен срок от сключването на договора.

    В Кодекса на труда няма такова понятие "отлагателно условие". Въпреки това КТ казва, че работника или служителя трябва да постъпи на работа в едно седмичен срок от получаване на всички документи по чл. 63, ал. 1 от КТ, освен ако страните не са договорили по-дълъг срок. Това означава, че в трудовия договор задължително трябва да има уговорена дата на постъпване. Дали тя ще бъде 3 дни след подписването на договора или 6 месеца след получаване на документите е въпрос на договаряне между страните.

    Интересна ще бъде хипотезата, в която предприятието не спечели търга но вече има сключен ТД с посочена дата на започване на работа след 3 месеца. Какво може да направи работодателя ако работника или служителя се яви на уговорената дата за да заеме работното място, за което е сключил трудов договор?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->