Женя Станоевa Женя Станоевa Работещ пенсионер

Материална отговорност след подписана заповед за прекратяване на трудови правоотношенияЗдравнейте!

Ако вече имам подписана заповед за прекратяване на трудовите правоотношения по чл.325,ал.1, т1, нося ли някаква съдебна отговорност за неизлезли пари при ревизия или нещо друго?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Ограничената имуществена отговорност се прилага спрямо работници или служители. Заповедта за определяне на основанието и размера на отговорността се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й, а когато вредата е причинена от ръководител или при извършване на отчетническа дейност - в 3-месечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
    Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда.
    В случай, че трудовото правоотношение е прекратено или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки от трудово възнаграждение, работодателят може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на вземането.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->