Мария Трайкова Мария Трайкова Потребител

Самоосигуряващо лице и граждански договорСамоосигуряващо се лице (лекар с регистрирано ЕООД) полага личен труд в друго дружество чрез граждански договор за дейност еднаква с тази на фирмата, която е регистрирал. Налице е следната документална обоснованост:

- граждански договор между лекаря (ф.л.) и фирмата-възложител;
- декларация за самоосигуряващо се лице по чл.43,ал.5от ЗДДФЛ;
- документ от получателя на дохода по чл.9 ал.2 от ЗДДФЛ.

При попълване на ГДД кое приложение ще попълни лекарят и коя колона от Таблица 1 за определяне на окончателен осигурителен доход?

Признават ли се 25 % необходимо-присъщи разходи като се има предвид, че трудът е положен в друга фирма и той не е извън дейността на фирмата?

Предварително БЛАГОДАРЯ!Отговори

  • Здравейте,

    При попълване на ГДД ще се попълни приложение №3 - доходи от друга стопанска дейност - Таблица 7 - доходи от извънтрудови правоотношения
    Признават се НПР - 25%
    Колона 5.5 от справката за окончателния размер на осигурителния доход.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->