Валентин Василев Валентин Василев Управител

Срок за внасяне на осигурителни вноски по граждански договорКога трябва да се внесат осигурителните вноски по граждански договор по оперативна програма - всеки месец от подписване на договора или при получаване на сумата по гражданския договор?Отговори

  • Здравейте,

    Задължението за внасяне на осигурителни вноски върху изплатени възнаграждения на лицата полагащи труд без трудови правоотношения се определя по реда на чл. 7 ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване а именно:
    Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->