Гергана Арнаудова Гергана Арнаудова Потребител

Изчисляване на трудов стаж при полаган извънреден трудЗачита ли се като трудов стаж положения извънреден труд на служителите на МВР? Ако да, кога и как се начислява?Отговори

  • Здравейте,

    Според чл. 355 ал. 5 от Кодекса на труда - По този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя.

    Според чл. 9 ал. 5 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж - Трудовият стаж на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се определя, като изработените часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се разделят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време. Определеният по този начин трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за периода на сумирането.

    От това можем да направим извода, че не може да бъде зачетен трудов стаж за повече време от нормалната продължителност на работното време в един календарен месец или една календарна година.
  • 1186 часа извънреден труд,колко трудов стаж е?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->