Задай въпрос тук
Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Опрощаване на заем от едноличен собственик на капиталаДобър ден, бих желал да получа от Вас екпертно мнение относно разсъжденията си по следния казус:

Едноличен собственик на капитала е отпуснал паричен заем на едноличното си дружество за погасяване задължения към контрагенти. Собственикът има намерение да опрости изцяло или частично дълга (главница + лихви). Въпросите ми са следните:

1. Опростяването на заеми не е ли дарение по смисъла на ЗМДТ и това дарение следва да се обложи с данък и да се плати от надарения. Ставката на данъка 5% ли е?

2. Дарението се третира като приход по ЗКПО?

3. Следва ли дарителят физическо лице да подава приход от лихви в данъчната си декларация, начислени през 2012 г., при положение, че са опростени в пълния им размер за 2012 год. За предходните години е подавал такива декларации. Има ли ред в опрощаването на лихвите - първо най-старите, после по-новите и т.н.

Благодаря предварително!Отговори

  • 1. Да. Точната ставка на данъка зависи от конкретната община, където е регистрирана надарената фирма.

    2. Да.

    3. Дарителят ФЛ не е реализирал приходи от лихви, тъй като не ги е получил като плащане. В този смисъл няма какво да облага с ДОД. Допуснали сте грешка, че сте декларирали тези лихви като доход през предходните години.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->