ЙОНКА ХРИСТОВА ЙОНКА ХРИСТОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Срок за изплащане на обезщетение за платен отпуск след прекратяване на ТДЗдравейте,

След прекратяване на постоянен ТД, в какъв срок работодателя е длъжен да изплати обезщетението за неизползван платен год. отпуск?

Последната ми РЗ бруто е била 360.00 лв преди излизане на болничен по майчинство, след подписване на допълнително споразумение към ТД, предхождащият месец преди доп. споразумение бруто заплата за постоянен ТД е била 950.00лв. Каква средна стойност на обезщетението да очаквам? Само в/у последната бруто платена заплата ли се изчислява обезщетението или за определен срок назад?Отговори

  • Работодателят е длъжен да изплати обезщетението за неизползван платен годишен отпуск заедно с последната работна заплата. Размерът на обезщетението се изчислява като за база се ползва последния месец, в който работника има поне 10 работни дни. Намира се среднодневно възнаграждение. Получената сума се умножава с коефициент равен на съотношението на броя на работните дни в базовия месец и броя на работните дни в месеца на ползване на отпуска. Броя на дните в платен отпуск се умножава с получениея коефициент и така се получава размера на обезщетението за платен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->