Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

СИДДОЗдравейте отново, моля да ми отговорите компетентно и бързо на въпросите, за което предварително благодаря.

Фирма със седалище и постоянен адрес в България, предмет на дейност финансово-счетоводни и одиторски услуги, касаещи финансови инструменти, продажба на дялове и.т.н., които ще се предлагат в ЕС , извън територията на България. Капиталът на фирмата е едноличен собственик регистриран като фирма във Швейцария. Дружеството се управлява в България от холандец като е назначен на трудов договор както има и назначени лица от Холандия също на трудов договор. Те всички имат ЛНЧ , регистрирани през март 2012г и условието е да пребивават повече от 183 дни, за да могат да се облагат в Бългапия.Те получават заплатите си , както и осигуровките и данъците им се плащат на този етап в България.

Освен това един от служителите отпуска заем като физическо лице на фирмата във валута по разпалащтелина сметка в Холандия като затова се начислява лихва върху неизплатената част в размер на 7% годишна лихва. Заемът е деклариран в БНБ тъй като е получен от Холандия е и на 50 000 лв. Друг заем е отпуснат през месец юни т.г. по договор за кредитна линия от фирма регистрирана на Британските Вирджински Острови, като затова е договорена лихва в размер на 12,5% годишно. Лихвата също ще се плаща само върху неизплатената част като за 2012 година ще се плати в началото на януари 2013 г. Този заем също е обявен в БНБ.

Въпросите са ми няколко на основанието на тази информация която Ви я давам.

По отношение на облагането на данък печалба и данък дивиденти. Къде ще се облага печалбата? При изплащане на дивидент на собственика-юридическо лице със 100% участие ,регистрирано в Швейцария?

Какъв е размера на дивидента-5% ? Трябва ли да се удържа данък при източника втози случай?

Ако се плаща данък двидиент и данък при източника какви документи, къде и в каквъ срок се подават?

По отношение на физическото холанско лице, отпуснало заема. Тази лихва пазарна ли е? За нуждите на данъчното облагане пазарна ли е? Какъв е принципа и има ли законово постановление за ичсиляване на лихвата? На каква база се изчислява- 365/365? 360/360? 360/365 ?-за нуждите на данъчното облагане. Това физическо лице както и друите физически лица с ЛНЧ, след като пребивават повече от 183 дни в България и получават доходи само по трудов договор ,като само един получава доходи от лихви подавата ли данъчна декларация по чл.50? Необходими ли са документи, кои ги издават ,какъв срок за удостоверяване,че тези лица получават доходи в Б-я, осигуряват се в Б-я и си плащат личните данъци в Б-я?

КПо отоншение на заема от юридическото лице отпуснала заема .Лихвата ,която ще , се плати в 2013г касаеща

периода 2012г. счита ли се за данъчен разход за 2012г.? Принципа за нейното изчисляване същия е ли като за физическото лице? 12,5% пазарна лихва ли е? Ще се плаща ли данък при източника? Кактоеъв е %? Видях,че са променили данък за лица от ЕС от 10 на 5% В този случай как стоивъпроса. Ако трябва да се плаща такъв данък при източника/ при положение ,че няма спогодба със Британски Вирджински Острови/ какви документи

в какъв срок и къде трябва да се подадат ,за да се удосторвери,че е платен данък за лихвата? В какъв срок трябва да се плати този данък? Въпросите са доста, ако има възможност до края на седмицата да получа отговор. Предварително благодаря.Отговори

  • Здравейте,

    Доста е обемно като фактическа обстановка и поставени въпроси. Препоръчвам да се срещнем в офиса ни за по-подробна консултация.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->