Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.3. Кредитно Известие

Публикувано на: 17.11.2010

№ 123

Кредитно Известие

към фактура №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2001

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

2

3

начин на плащане:

в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2001

сума:

срок за плащане:

10.02.2001

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

основание за 0% ДДС:

сумаза плащане:


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кредитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

Намаляването на данъчната основа може да се дължи на: намаление на стойността, заради предоставена допълнителна отстъпка за по-ниско качество или надхвърляне на определен обем от продажби при дистрибутор; намаление на количеството заради върнати повредени бройки или защото при проверка от оторизиран орган се е оказало, че количеството е по-малко от фактурираното.


2. РЕКВИЗИТИ

• Кредитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.

• Кредитното Известие задължително съдържа и:

- номера и датата на Фактурата, към която е издадено известието;

- основанието за неговото издаване (основанието за намаляването на данъчната основа или за развалянето на доставката).


3. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки / проблеми и техните решения

Предварителният преглед е разгледан от гледна точка на счетоводно предприятие, което счетоводно обслужва различни клиенти.

• Тук са валидни всички правила, изключения, грешки и решения, които са изброени и за Фактурата.

• Кредитното Известие не може да бъде осчетоводено, ако не е посочено за коя Фактура се отнася или ако липсва Фактурата, за която се отнася. В този случай се комуникира с клиента или издателя, за да се уточни за коя Фактура се отнася Кредитното Известие и/или да се получи самата Фактура, ако тя липсва. 

• НАЙ-ГОЛЯМ РИСК е Кредитно Известие да бъде осчетоводено като Фактура. Това най-често се случва поради факта, че Фактури, Дебитни и Кредитни Известия се издават от една и съща софтуерна програма и много си приличат на външен вид. Ако едно Кредитно Известие бъде осчетоводено като Фактура, размерът на данъка в него няма да отиде в намаление на резултата за месеца, а ще бъде внесен в двоен размер. Затова препоръчително е много внимателно да се преглеждат всички Фактури и Известия и когато бъде забелязано Кредитно Известие, то да бъде маркирано по забележим начин – с червен маркер и/или цветен стикер, така че при осчетоводяването и проверката то да не бъде пропуснато и осчетоводено като една от многото Фактури.

• Ако Фактурата, към която е издадено Кредитно Известие е платена в брой, към Кредитното Известие трябва да има сторно касова бележка (издадена от кочан) и сумата да е върната в брой или да е указано, че сумата ще бъде върната по банков път.


4. ПРИНЦИП НА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ / ОТЧИТАНЕ И ПРЕПОРЪКИ

• Тук са валидни всички принципи на осчетоводяване/отчитане и препоръки, които са изброени и за Фактурата.

• С осчетоводяването на Кредитно Известие само се намалява данъчната основа (сума, а понякога и количество, и сума, в зависимост от доставката и основанието за намаляването на данъчната основа) на вече осчетоводена Фактура. Осчетоводяването на Кредитно Известие става по същия начин, по който е осчетоводена Фактурата, към която е издадено, но с отрицателен знак на стойностите за сума и/или количество.

• Издадените Кредитни Известия се отразяват в Дневника за Продажби на издателя, в данъчния период, през който са издадени.

• Получените Кредитни Известие се отразяват в Дневника за Покупки на получателя, също в данъчния период, през който са издадени.Коментари

  • здравейте, бих искала да попитам, в дневник покупки също ли кредитното известие се отразява с отрицателен знак?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->