хРИСТО Чемширов хРИСТО Чемширов Потребител

Обезщетение след напусканеБях на трудов договор от 8юни 2010 до 24май 2012., с връчено и отработено предизвестие. От Борсата по труда ще ми плащат обезщетение за безработица от 24юли. Така остава. един празен месец.

Имам ли право на една брутна заплата за следващият месец, в който не си намерих работа (от 24 май до 23 юли)? Ако подам декларация до предишният ми работодател,и заявя, че в рамките на следващият месец съм бил без работа, ще имам ли право от него (работодателя) на една брутна заплата?Отговори

  • Здравейте,

    Тъй като не давате информация за основанието за прекратяване на трудовия ви договор, изказвам принципно становище.
    Обезщетението за оставане без работа (по чл. 222 ал. 1 от КТ) се изплаща от работодателя при определени условия. Първото е договора да е прекратен поради съкращаване на щата, закриване на предприятието или на част от него. Второто условие е работника или служителя да не е работил или да е работил на по-ниско трудово възнаграждение за период от един месец от датата на прекратяването на договора.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->