Д. Иванова Д. Иванова Потребител

Калкулиране на обезщетение при бременност и майчинствоЗдравейте,

Колко месеца назад се вземат, за да се определи размера на майчинството и тези месеци еднакви или различни са за самоосигуряващите се лица и осигурените от работодател?

Хубав ден!Отговори

  • Имам и същият въпрос, но за обезщетение за безработица.
  • Здравейте,

    За да могат да получават обезщетение за майчинство лицата трябва да имат най-малко 12 месеца като осигурени лица във фонд общо заболяване и майчинство. При изчисляване на обезщетението се взема предвид дохода за последните 24 месеца, преди настъпването на неработоспособността.

    Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

    Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за 2012 година той е: 7.20 лв.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->