Розалина Димитров Розалина Димитров учител по география

Отказ за обезщетение при безработица поради неплатени осигуровкиМой близък е напуснал работа по взаимно съгласие. Регистрирал се е в Bюрото по труда, но отказват да му плащат обезщетение, защото работодателят не е внасял осигуровки. Какво може да се направи в такъв случай?Отговори

  • Правото за парично обезщетение за безработица е уредено в чл.54а от Кодекса за социалното осигуряване. Обезщетението се плаща от НОИ, а не от бюрото по труда. Отказът е неправомерен, защото отдавна вече не е задължително осигурителните вноски да са внесени, за да се изплати обезщетението. Достатъчно е да са дължими. Обърнете се към адвокат или счетоводител за съдействие.
  • Здравейте,

    Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

    Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за 2012 година той е: 7.20 лв.

    Забележете, че става въпрос за внесени или дължими осигурителни вноски. Това, че работодателят не е внасял дължимите осигурителни вноски при редовно действащо трудово правоотношение е отговорност на работодателя а не на лицето. За да откажат от НОИ изплащане на обезщетение за безработица вероятно има други причини, които са неизяснени.
  • Причината най-вероятно е в неподадена информация по Декларация обр.1 от работодателя - от там черпят информация НОИ за обезщетенията и правят отказ, ако липсва такава!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->