Петя Петя Потребител

Освобождаване от работа по чл.328Имам дете на 2 год.и 7 мес. Работодателя ми предлага да ме освободи по чл.325,т,1. Твърди, че по чл.328 процедурата траела 5-6 мес и почти не се прилагала.


Има ли право? Колко право имам на борса в такъв случай и какъв размер?

Бих искала да попитам, колко време трае процедурата ако бъда освободена по чл.328, ал.1, т.2,3,5, и 11 или чл.330,ал.2, т.6?

Предварително благодаря за отговора!

Отговори

 • Има право да ви освободи по чл.325 т.1, стига вие да сте съгласна, то затова е и по взаимно съгласие. Ако не се съгласите, няма право.

  Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

  Твърдението за чл.328 е невярно, процедурата зависи от предизвестието и от отговора на инспекцията по труда, отнема между месец и 40 дни някъде. С дисциплинарното уволнение нещата ще се усложнят, не правете такива глупости.
  • 17 Jul 2012 16:47
  • Петя (Потребител)
  • 0
  Благодаря за отговоря, само исках да вметна, че те ми споменават вече няколко пъти за дисциплинарно уволнение , защото не съм съгласна по чл325, т1, а според тях друг вариант няма.Т.е. вариант, лесен и кратък, изгоден за тях и в ущърб на работника, като по взаимно съгласие, без да се занимават с разрешения от инспекцията по труда.За това и ми казват, че процедурата трае дълго време, но в крайна сметка те искат да ме махат, така, че нека всичко си е както трябва.
  Отново благодаря за отговора!
 • Здравейте,

  Колегата е отговорил ясно и коректно на въпросите ви, само искам да вмъкна, че в случай на погазване на правата ви като работник или служител, още повече като майка на дете до 3 години, можете да се обърнете към инспекция по труда или да потърсите правата си по съдебен ред!
  Още нещо, заплахите за дисциплинарно уволнение зачестяват, както и делата спечелени от работници или служители, които са били дисциплинарно уволнени. Трябва да имате предвид, че процедурата по дисциплинарно уволнение е много по-тежка от процедурата с искането на разрешение от инспекцията по труда, за уволняване на майка на дете до 3 годишна възраст. Още повече, че самите работодатели не съзнават реално риска за тях от дисциплинарното уволнение на техен работник или служител.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->