dancho chernev dancho chernev upravitel

Уволнение без обезщетение след дисциплинарно наказание "забележка"Имам работник, който често прави грешки в работата в следствие несъобразяване с нарежданията на технолога, поради което се налага колектива да ги одстранява. Публично коментира несъгласието си със създадените правила за вътрешен ред и настройва колектива за неспазването им. Ще му бъде наложено наказание "забележка".

Мога ли да го уволня след "мъмрене" и "предупреждение за уволнение" без да се налага да му бъде изплатено обезщетение?Отговори

  • Здравейте,

    Във вашия случай става въпрос за нарушение на трудовата дисциплина, за което можете да наложите дисциплинарно наказание. В случай, че искате да наложите дисциплинарно наказание "Уволнение" трябва да имате предвид, че следва да съобразите изключително точно разпоредбите на кодекса на труда за налагане на дисциплинарни наказания. В противен случай рискувате уволнението да бъде признато за незаконно от съда и да си навлечете повече неприятности.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->