Елена Райкова Елена Райкова Потребител

Трудов договор за конкурсна длъжностЗдравейте!

На 10.10.2011, на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда сключих Трудов договор с изпитателен срок до 6 месеца в полза на работодателя. На 05.04.2012 към него подписах допълнително споразумение на основание чл. 119 във връзка с чл.68, ал.1, т.4 от КТ, в което изрично е упоменато:

- за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс
- за намалено работно време 7 часа при петдневна работна седмица

Въпроси:

1. Счита ли се договорът ми за безсрочно сключен?
2. Какъв е максималният срок от време, при който работодателят е длъжен да обяви конкурс за длъжността ми?
3. Има ли право работодателят ми да ме задължава да ходя на работа в почивните дни при положение, че по никакъв начин не ме компенсира и счита ли се отказът ми за самоотлъчка?
4. Коректно ли е сключен договорът, като се има в предвид, че пряката ми дейност е работа с открити радиоактивни източници на гама-лъчение?Отговори

  • Здравейте,

    Безсрочен трудов договор може да се превърне в срочен такъв само с изрично писмено съгласие на работника или служителя, каквото вие сте дал с подписването на допълнително споразумение.
    Конкурс може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс, като до провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

    Във вашия случай договора се счита за срочен до заемането на длъжността от лице, спечелило конкурса.
    Лицата по срочни трудови правоотношения имат същите права и задължения, като работещите по безсрочни такива. В тази връзка следва да обърнете внимание на трудовия договор и допълнителното споразумение към него за клаузи за работно време начини на отчитане на работното време и т.н. В общия случай времето след изтичане на редовното работно време се счита за извънреден труд, който се заплаща в увеличен размер.  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->