Петя Петя Потребител

Освобождаване от работа по чл.328Здравейте, бих искала да попитам, колко време трае процедурата ако бъда освободена по чл.328, ал.1, т.2,3,5, и 11 или чл.330,ал.2, т.6? Имам дете на 2 год.и 7 мес. Работодателя ми предлага да ме освободи по чл.325,т,1. Твърди, че по чл,328 процедурата траела 5-6 мес и почти не се прилагала.

Има ли право? Колко право имам на борса в такъв случай и какъв размер?

Предварително благодаря за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Процедурата по прекратяване на трудов договор в почти всички случаи не отнема повече от един месец. При положение че сте майка на дете до 3 години, вие се ползвате със закрила при уволнение (по чл. 333 от КТ). Вероятно по тази причина работодателят ви предлага прекратяването да стане по взаимно съгласие (чл 325 ал. 1 т. 1 от КТ). С това работодателят ви ще си спести искането на разрешение от Инспекция по труда, за това дали може да ви уволни поради съкращаване на щата, закриване на предприятието или на част от него.
  За първи път чувам, че процедурата за уволнение по чл. 328 не се прилага. Та това е най-често срещаното уволнение напоследък.
  Имайте предвид, че в голяма част от случаите на прекратяване по чл. 328 от КТ работодателят дължи едно възнаграждение или обезщетение в същия размер на работника си. Може би това е причината вашият работодател да не иска уволнението да стане по този член.
  Още повече, че при взаимно съгласие за прекратяване на договора вие ще бъдете ощетена от гледна точка на получаваното обезщетение за безработица. Ще имате право на минималния размер на обезщетението за минимален срок.
  В случай, че уволнението е по чл. 328 ще имате право на обезщетение за безработица в размер на 60% от осигурителния ви доход за предходните 24 месеца, а периода на получаване ще се определи според размера на трудовия ви стаж.
  Моля да имате предвид че чл. 330 ал. 2 т. 6 е дисциплинарно уволнение, за което работодателят следва да спази изключително стриктно разпоредбите на кодекса на труда, за налагане на това най-тежко дисциплинарно наказание. Този вид уволнения почти винаги биват признавани за незаконни от съдилищата и ви съветвам, ако вашето уволнение стане на това основание, да търсите правата си до край по съдебен ред!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->