kalina blajeva kalina blajeva prodava4-konsultant

Да очаквам ли писмен отговор при подаване на Молба за напускане на работаПо договор дължа 3 месеца предизвестие. Подадох молба, при която получих входящ №. В нея не съм обозначила да се счита от тази дата. Мога ли да смятам, че е влязло в сила и трябваше ли да получа някакъв отговор от работодателя за това? Ако фирмата е в нарушение, какво мога да направя аз?

Ще Ви бъда благодарна, ако получа бърз и адекватен отговор.Отговори

  • съгл.чл.326 ал.4 от КОДЕКСА НА ТРУДА-3 МЕС.СРОК започва да тече от следващия ден след подаване на молбата от Ваша страна.Не е нужно да да има писмен отговор от работодателя -след изтичане на тези 3 мес.-ТОВА Е СРОКЪТ ВИ ЗА ПРЕДИЗВЕСТИЕ-според Вашите думи-Вие сте си изпълнили закон.задължение и следва трудовото Ви правоотношение на това основание да бъде прекратено.Работодателят следва да издаде ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.Ако не го направи,той е в нарушение на трудовото законодателство и това Ви дава право да си търсите правата по съдебен ред и то по така нареченото бързо производство-съгл.ГПК.зАПАЗЕТЕ СИ ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР,ТОЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ И С ДАТА.Тази дата ще доказва от кога тече срокът на предизвестие-пак повтарям-ВИЖТЕ чл.326 ал.4 от Кодеса на труда.Надявям се да съм Ви била полезна.
  • Здравейте,

    Колегата е отговорила ясно и точно на въпроса ви.
    Трябва да имате предвид, че зависи от това, как е формулирана молбата за напускане, посочила ли сте дата, от която да стане прекратяването и на какво основание подавате молбата. Обикновено препоръчвам при подаване на молба за прекратяване да се вписва текста - "Настоящата молба да се счита за предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор, в срока уговорен в него."

    В този случай, няма да имате никакъв проблем при изтичане на срока на предизвестието.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->