asq angelova asq angelova Потребител

Съкращение на служител с дете под 3-годишна възрастИма ли право работодателя да ме съкрати, при условие, че имам дете под 3-годишна възраст? Полага ли ми се обезщетение? Ако може да ми кажете конкретно в какъв размер би могло да бъде обезщетението (в брой заплати).Отговори

  • В чл.333, ал.1, т.1 от КТ е записано, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Това са случаите при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и когато работникът бъде дисциплинарно уволнен. Само по тези членове и то само с разрешение на инспекцията по труда издадено специално за Вас работодателя Ви може да Ви уволни, ако сте майка на дете до 3-годишна възраст. Ако договорът Ви е прекратен на основание на друг член извън чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, то тогава Вашето уволнение е незаконно и имате право да търсите правата си и да искате да Ви възстановят на работа. В чл.214 от КТ е записно, че работник, който е бил незаконно отстранен от работа от работодателя или от непосредствения ръководител, има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето на незаконното отстраняване. Обезщетението се дължи солидарно от работодателя и виновните длъжностни лица.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->