Иво Колев Иво Колев Потребител

ДДС и представителни разходиИмам неяснота и спор с моя счетоводител по въпроса за възстановяването на ДДС при закупуването на сребърни монети с нумизматична стойност от БНБ. Tова представителен разход ли е?Отговори

 • Здравейте,

  В зависимост от основната дейност на фирмата Ви, закупуването на сребърни монети с нумизматична стойност може да се разглежда по различен начин.

  Ако фирмата се занимава с препродаване на такива монети (тоест покупката се отнася до основната икономическа дейност), или монетите са актив с инвестиционна цел, възстановяването на ДДС е в реда на нещата.

  Покупката на монетите не може да се разглежда като представителен разход, защото не отговаря не дефиницията и би следвало да се третира като актив, а не като разход.

  Съгласно ППЗДДС:

  Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели

  Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

  (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

  Поздрави,
  Явор Попов
 • Здравейте,

  По силата на ЗДДС сделките с монети, които не се използват за стандартно разплащателно средство (или както е във Вашия случай - са с нумизматична стойност), се считат за облагаеми доставки. В този смисъл при закупуването на монетите Ви е бил начислен ДДС. По друг начин стои въпроса с ползването на данъчен кредит за тази доставка. По принцип за да имате право да ползвате данъчен кредит трябва тази покупка да е свързана с дейността на Вашата фирма. Другият вариянт е да купувате съотвентите монети с цел препродажба. В тези два случая Вие имате право на данъчен кредит.
  Що се отнася до това дали тази доставка трябва да бъде третирана като представителен разход, колегата по-горе е отговорил изчерпателно, че не следва да се третира като такъв.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->