Гергана Петрова Гергана Петрова Потребител

Напускане без предизвестиеДобър ден,

От 3 месеца работя в едно заведение с подписан договор със срок на изпитание в полза и на двете страни (не пише в полза на коя страна е), но след това пише, че трябва да дам предизвестие. Кое се зачита?

Не са ми платили част от заплатата за април и цялата за май. Мога ли да напусна с молба без предизвестие и молба за изплащане на дължимото? Възможно ли е да не искат да ги изплатят, да се стигне до съд и те да си намерят някой, който да каже, че са ми платили всичко? Как да докажа колко са платили и колко не? Имам ли право на обещетение заради забавянето на заплатата (в договора пише, че цялата заплата трябва да се изплати до 30 число на следващия месец)?

По договор работя 8 часа на ден, а всъщност са 14-15, мога ли да им направя проблем за това? В заведението има камери и компютър, в който пише кога отивам и кога си тръгвам?

Имам ли право на платен отпуск или обещетение за същия когато имам 7 месеца трудов стаж?

Благодаря предварително!Отговори

 • Ако трудовия договор е сключен на основание чл.70 от КТ и ако не е посочено в чия полза е уговорен срокът на изпитване, се приема, че той е уговорен в полза и на двете страни. Това означава, че в периода на срока на изпитване всяка от страните може да прекрати договора без да дължи предизвестие на другата страна. Ако в трудовия Ви договор на реда – със срок на предизвестие е записано, че дължите такова, то това се отнася за периода след като изтече изпитателния срок и договорът Ви стане постоянен. Дължимото Ви трудово възнаграждение трябва да получите в рамките на срока посочен в сключения между Вас и Вашия работодател договор. Погледнете какво пише в трудовия Ви договор на реда, в който е записано кога и как се изплаща трудовото възнаграждение. Ако след посочената там дата не получите заплатата си имате право да подадете сигнал до Инспекцията по труда или да се обърнете към адвокат, за да търсите правата си по съдебен път. Фирмата удостоверява, че е изплатила заплатата Ви при наличие на Вашия подпис във ведомоста за заплати или чрез документ за банков превод на заплатата Ви. Вие трябва да придобиете най-малко 8 месеца трудов стаж изобщо, за да имате право на платен отпуск.
 • Много Ви благодаря за отговора.
  Искам да попитам и дали ми дължат някакви обещетения заради забавяне на заплатата (забавяне по договора).

  Също така ме пуснаха в неплатен отпуск. Той смята ли се за стаж, след като не съм подписвала нищо за този отпуск и мога ли след това да си взема пълната заплата по съдебен път.

  За предишните пари, които съм взимала не съм подписвала нищо и ако кажа точно колко съм взела, възможно ли е да ми кажат, че съм взела и останалите без подпис.
 • Неплатения отпуск до 30 работни дни се зачита за трудов стаж, а времето след 30-тия работен ден не се зачита за стаж. За цялото време на неплатен отпуск не се начислява работна заплата. Ако неплатения отпуск е по ваша инициатива, би следвало да сте попълнили молба за неплатен отпуск, а ако е по инициатива на работодателя, то той би следвало да е издабл заповед. За времето, в което сте били на работа, а не сте били в неплатен отпуск, до датата на прекратяване на трудовия договор, имате право да получите работната си заплата. В чл.245, ал.1 от КТ е записо, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Според ал.2 разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

 • Добър ден (отново),

  утре ще ходя при нотариус и може ли да ми кажете колко е въпросната законна лихва? Не са ми изплатили нищо за месец май и месец юни. Мога ли да поискам някакаво допълнително обещетение?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->