Илиана  Иванова Илиана Иванова Потребител

Осигуровки и данъци за чужденец на граждански договорЗдравейте,

Имаме граждански договор с чужденец, който е постоянно пребиваващ в България.

Какво се внася като данъци и осигуровки по този договор?
Кога се внасят тези данъци от фирмата?

Моля за бърз отговор!Отговори

  • Здравейте,

    Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение (изпълнители срещу възнаграждение по договор за изработка /чл. 258 от ЗЗД/, по договор за поръчка /чл. 280 от ЗЗД/ и други), които не са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, ако получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (основание чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО). Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).

    Задължителните осигурителни вноски за доходите изплатени на лица работещи по извънтрудови правоотношения се внасят до 10-то число на месеца следващ месеца, за който са дължими.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->