Ирен  Такева Ирен Такева Потребител

Клас прослужено време за 2012 гИма ли Клас прослужено време за 2012 г на отделен ред както до 2011 г., или трябва да се включи към основната заплата? Трябва ли да се включат в заплатата за да не намали получаваното до момента брутно възнаграждение?


С промяната на държавния служител всичко е ясно, но как да се процедира със служители по трудови правоотношения в бюджетната структура, която не е държавна администрация?Отговори

  • Здравейте,

    За работници и служители работещи по трудови правоотношения според Кодекса на труда няма промяна в начисляването на допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж и професионален опит.
  • това какво ще рече, че при работниците по трудови правоотношения продължаваме да начисляваме клас?
  • Да, точно това означава.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->