светлана дипчикова светлана дипчикова Потребител

Уволнение по време на майчинствоЗдравейте!

На временен трудов договор съм (по чл.16а). От м.април 2011г. съм по майчинство. Месец май 2012г. разбирам, че съм освободена от работа през м.октомври 2011г., без да бъда уведомена за това.

Правомерно ли е това? Дайте ми съвет, какво да правя.Отговори

  • Трудовия Ви договор не може да бъде прекратен без Ваше знание. При прекратяване на трудов договор се издава Заповед за прекратяване на трудово правоотношение. Тази заповед трябва да бъде подписана от Вас. В противен случай се счита за недействителна. Вие трябва да бъдете поканени да подпишете Заповедта за прекратяване. Друг вариант е фирмата да Ви я изпрати с писмо с обратна разписка. Ако при тези два варианта Вие откажете да подпишете заповедта, то тогава фирмата трябва да повика двама свидетели на Вашия отказ, които с техните подписи да удостоверят, че Вие не желаете да подпишете заповедта. Ако при Вас не се е случило нищо от това имате право да си потърсите правата и да искате фирмата да представи Заповед за прекратяване с Вашия подпис. Друг момент е, че Вие в момента сте в отпуск за отглежда на дете до 2 години и има определени членове от Кодекса на труда, правила и процедури, само по които фирмата може да прекрати трудовия Ви договор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->