Зоя Цървуланова Зоя Цървуланова главен специалист ЧР

Документация по чл.113, ал.7 от КТКаква документация се води за работник или служител- пълнолетен - работещ повече от 48 часа седмично? Има ли утвърдена форма на декларация за писменото съгласие на работника да работи повече от 48 часа? Колко врме може да полага труд повече от 48 часа седмично?Отговори

  • Здравейте,

    Работници и служители могат да полагат труд повече от 48 часа седмично само с тяхно съгласие. Съгласието работника или служителя дава с подписването на декларация. Декларацията няма определен формат.
    Продължителността на работното време при такива условия се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца.
    Документацията съдържа съгласието на работника или служителя, както и разпределението на работното време, начините на отчитането му, графици за работа и т.н.
    Документацията се държи на разположение на ИА ГИТ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->