Dancho Ioshovski Dancho Ioshovski Потребител

Обезщетение след прекратяване на трудов договорОт 2 години и 4 месеца съм на работа. Работодателят ми постоянно променяше договора и ме преназначаваше към нова фирма. Последната промяна е от ноември миналата година със срок на договора май месец тази година.

Ако не ми продължи договора имам ли право на обезщетение и при записване на борсата ще получавам ли такова и колко месеца?Отговори

  • От информацията, кояте сте записали във въпроса разбирам, че в момента работите на срочен договор по чл. 68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда за определен срок (6 месеца) - от м.11.2011 до м.05.2011г. Договорът Ви би могъл да бъде и срочен договор с 6 месеца изпитателен срок по чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70. И в двата варианта договорът Ви е срочен. Това означава, че когато изтече срокът му работодателят ви има право да го прекрати без да Ви дължи предизвестие и без да има задължение да Ви изплаща обезщетение за неспазено предизвестие по чл.220 от КТ. При прекратяване на срочен трудов договор поради изтичане на уговорения срок по чл.325, ал.1, т.3 имате право да се регистрирате като безработна и да получавате обезщетение от Агенцията по заетоста. Времето, за което ще имате право на обезщетение се определя в зависимост от Вашия трудов стаж до момента.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->