Десислава Йорданова Десислава Йорданова Потребител

Срок за изплащане на дължима платена отпускаЗдравейте!

В момента съм в отпуск по майчинство - 2 год. до 17.02.2013год. Преди два месеца обаче ми съобщиха, че ме съкращават, тъй като предприятието е в ликвидация. Подписах молбата за освобождаване и всички др. документи. Фирмата ми дължи платена, неизползвана отпуска от 46дни. От 23.04.2012год. съм освободена от работа.

Въпроса ми е до какъв период от време (законов) трябва да ми се изплати тази отпуска, тъй като на въпрос към управителя на фирмата, кога ще ми е изплатена, като отговор получих цитирам ,,Има съкратени хора преди твоята датя/23.04.2012го. /и трябва да изчакаш малко,,

Моля за съдействие от ваша страна, ако има законов срок да си търся правата и сумата, която ми дължат!Отговори

  • Няма точно определена дата за изплащане на полагащият се, но неизползван платен годишен отпуск, но има правила. В чл.224, ал.2 от Кодекса на труда се казва, че обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. Това означава, че в заповедта за прекратяване на трудовото Ви правоотношение на реда – На работника да се изплатят следните обезщетения: трябва да е записано, че фирмата Ви дължи обезщетение по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда за 46 работни дни в размер на ....... лв. Погледнете дали това обстоятелство е записано. След като от 23.04.2012 год. сте освободена от работа, то тогава фирмата е длъжна във ведомоста за заплати за м.Април 2012 год. да ви начисли това обезщетение. Когато фирмата изплаща заплатите за м.Април, то тогава Вие трябва да си получите обезщетението. В трудовия Ви договор при първоначалното започване на работата и в правилника за вътрешния трудов ред на фирмата би трябвало да е записано кога се изплащат трудовите възнаграждения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->