Мирослава Димирова Мирослава Димирова Потребител

Обезщетение за временна нетрудоспособност за собственик на ЕТЗдравейте!

Собственик на ЕТ работи по трудов договор. По трудовия договор е осигурен върху максималния рамер (2000лв).

В ЕТ самоосигуряващото се лице (собственик), е заявило че ще се осигурява за всички социални рискове (вкл. фонд "общо заболяване и майчинство"). Осигуровки от ЕТ не се внасят т.к. лицето е осигурено на максималния размер по трудов договор.

Искам да задам следните въпрси:

1. В декл. обр.1 подавана от ЕТ ,всеки месец, (за собственик), на вид осигурен с кой код трябва да се бъде -12, 21, 23 ...?

Лицето излиза във временна нетрудоспособност.

2. Колко болнични листа трябва да се вземат? (за ЕТ и за основен ТД)

3. Трябва ли да се внасят здравни осигуровки върху болничен от ЕТ?

4. Декл. обр. 1 на вид осигурен с какъв код трябва да се подава за времето на временна нетрудоспособност?

5. В справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ какво трябва да се впише за месеците на временна нетрудоспособност? (лицето е било 3 месеца във временна нетрудоспособност)

6. Трябва ли да се подава декл. обр. 6 ( за самосиг. лице) до 30 април на следващата година?

7. Собственика излиза един месец в неплатен отпуск от основната месторабота (трудов договор). За този месец трябва ли да се внесят осигуровки от ЕТ?


Благодаря ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  1. В декл. обр.1 подавана от ЕТ ,всеки месец
  О. Вид осигурен ще бъде 23

  2. Колко болнични листа трябва да се вземат?
  О.1 болничен само за Трудовия договор

  3. Трябва ли да се внасят здравни осигуровки върху болничен от ЕТ?
  О. НЕ, такива се внасят само от работодателя по трудовия договор

  4. Декл. обр. 1 на вид осигурен с какъв код трябва да се подава за времето на временна нетрудоспособност?
  О. Същия, като в предходните месеци - 23

  5. В справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ какво трябва да се впише за месеците на временна нетрудоспособност?
  О. Така или иначе в тази справка няма да имате посочен доход, тъй като лицето е осигурено на максималния ОД по трудов договор. Тези месеци също ще бъдат с нула в колоната за осигурителен доход от ЕТ.

  6. Трябва ли да се подава декл. обр. 6 ( за самосиг. лице) до 30 април на следващата година?
  О. Декларация образец 6 се подава за внесени през годината осигурителни вноски от ЕТ. При положение, че нямате внасяни вноски считам, че декларация образец 6 не се подава.

  7. Собственика излиза един месец в неплатен отпуск от основната месторабота (трудов договор). За този месец трябва ли да се внесят осигуровки от ЕТ?
  О. При положение, че ЕТ е единствената упражнявана дейност за съответния период, лицето следва да внесе осигурителни вноски като самоосигуряващ се ЕТ.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->